Kuća VSO

Foto: T.T.
ID projekta 15003
Godina projekta 2016
Vrsta građevine Stambena građevina sa komercijalnim sadržajima
Lokacija Zagreb Istok
Arhitekt M.Šosterić, d.i.a.

Stambena građevina sa komercijalnim sadržajima – Zagreb Istok

Za više o korištenim proizvodima kliknite na logo

Pogledajte najnovije projekte