Pravila Privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI / PRAVILA PRIVATNOSTI

Svrhe obrade:

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

1. o radnicima:

2. o kupcima:

3. o dobavljačima:

Pravna osnova obrade:

Osobne podatke o radnicima prikupljamo i obrađujemo radi izvršenja zakonskih obveza o vođenju evidencija o radnicima i radnom vremenu, isplati plaća i drugih primitaka. Osobne podatke o kupcima i dobavljačima prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora i narudžbi.

Osobni podaci obuhvaćaju podatke potrebne za uspostavljanje i odvijanje poslovnog odnosa, zaključivanje kupoprodajnog ugovora, izdavanje računa i drugu poslovnu korespondenciju. Osobne podatke nužne za uspostavljanje poslovnog odnosa, kontakt po tom pitanju i izdavanje računa obvezni smo prikupiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a vi ste ih obvezni pružiti jer u suprotnom, nismo u mogućnosti poštovati naše zakonske obveze i vaša zakonska prava. Ako odbijete pružiti takve osobne podatke, posljedica za vas može nemogućnost realizacije ugovorenog i naručenog posla odnosno sklapanja ugovora ili ostvarivanja nekog prava iz ugovora.

Primatelji osobnih podataka:

Prikupljene osobne podatke dostavljamo knjigovodstvenom servisu radi knjigovodstvenog evidentiranja poslovanju i prema potrebi državnim institucijama temeljem njihovih zakonskih ovlasti. Osobne podatke ne dostavljamo trećim osobama osim uz vašu suglasnost i privolu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke pohranjujemo u rokovima određenim zakonima i našom politikom zaštite osobnih Podataka propisanih Pravilnikom.

Prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo od nas kao voditelja obrade zahtijevati pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili uložiti prigovor. Radi dokumentiranog postupanja prema vašem zahtjevu, očekujemo i tražimo da zahtjev podnesete u pisanom obliku.

Obvezni smo odgovoriti na svaki vaš zahtjev u roku od mjesec dana od njegova primitka.

Obrada na osnovi privole

Ako obrađujemo osobne podatke na osnovi vaše privole, imate pravo u svako doba povući takvu privolu. Povlačenje vaše privole ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije davanja izjave o povlačenju.

Pravo na pritužbu

Ako ne postupimo prema vašem zahtjevu radi ostvarivanja nekog od vaših prava kao ispitanika u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva, o tome ćemo vas izvijestiti pisanim putem. Ako smatrate da smo našim postupkom povrijedili vaša prava kao ispitanika, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.